" Omdat het beter kan ! "

Onderhoud monumenten in 2017 niet meer aftrekbaar

Onderhoud monumenten in 2017 niet meer aftrekbaar

26 september 2016

Vorig jaar heeft het kabinet aangekondigd een aantal maatregelen te onderzoeken die de uitvoering van het belastingstelsel kunnen vereenvoudigen. Hierbij is aangegeven onder meer te kijken naar de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden.
In het Belastingplan voor 2017 is hier een concreet vervolg aan gegeven door voor te stellen om de aftrek voor onderhoud van monumentenpanden per 2017 volledig af te schaffen. Er wordt voor 2017 en 2018 nog wel een overgangsregeling uitgewerkt in de vorm van een tijdelijke subsidieregeling.

Per 2019 komt er een nieuw financieringsstelsel voor monumentenzorg, waarvoor jaarlijks 32 miljoen euro beschikbaar is. De NVM verwacht dat het afschaffen van de aftrek zeker invloed zal hebben op de markt voor monumenten. Dit zal deels afhankelijk zijn van hoe het nieuwe financieringsstelsel eruit gaat zien.

Wilt u uw Monument succesvol verhuren of verkopen? Bel dan direct met Rene Klotz of vul onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Gebruik het onderstaand formulier om contact op te nemen.