" Omdat het beter kan ! "

Aanbod bedrijfsruimte 2012 licht toegenomen, opname licht afgenomen huurprijzen stabiel

NVM Business: aanbod bedrijfsruimte licht toegenomen

 Nieuwegein, 28 februari 2013 – Het aanbod van bedrijfsruimte in Nederland is in 2012 verder toegenomen. Dit blijkt uit analyse van NVM Business op basis van door haar geregistreerde cijfers. Eind 2012 stond circa 12,1 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte te huur of te koop. Dit is 4 procent meer dan een jaar eerder. De toename van het aanbod vond vooral plaats in de tweede helft van het jaar. Hoewel de totale bedrijfsruimtemarkt een lichte stijging van het aanbod liet zien, was binnen het logistieke segment wel sprake van een grote toename van het aanbod, namelijk met 10 procent.

 Structureel aanbod verder toegenomen

De toename van het aanbod kan worden verklaard door de nog altijd moeilijke situatie waarin de Nederlandse economie zich bevindt. Zo steeg in 2012 het aantal faillissementen met maar liefst 18 procent. Vooral handels- en bouwbedrijven kwamen het afgelopen jaar in de problemen.

De provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland hadden te maken met de grootste toename van het aanbod. In Zeeland en Groningen nam het aanbod juist af.

 Van de bedrijfsruimten die eind 2012 werden aangeboden, stond bijna 14 procent langer dan drie jaar te huur of te koop. Daarmee is het structurele aanbod verder toegenomen. In Drenthe en Gelderland is het structurele aanbod het hoogst, in Utrecht en Zuid-Holland het laagst. Structurele leegstand van bedrijfsruimte is vooral een probleem van de grotere bedrijfsobjecten. Zo staat van de aangeboden objecten met een oppervlakte groter dan 5.000 vierkante meter bijna een kwart al langer dan drie jaar te huur of te koop.

 Opname bedrijfsruimte gedaald

De opname van bedrijfsruimte lag in 2012 op een iets lager niveau dan een jaar eerder en kwam uit op 2,3 miljoen vierkante meter. Dit werd onder meer veroorzaakt door een geringer aantal kooptransacties als gevolg van de op slot zittende financieringsmarkt. Daarnaast ging ook de opname van logistiek vastgoed omlaag. Weliswaar bleef het aantal transacties in dit segment op peil, maar gaf de gemiddelde transactiegrootte een daling te zien.

 Ondanks een afnemende vraag en een stijgend aanbod bleven de huurprijzen voor bedrijfsruimte vorig jaar nagenoeg stabiel. De gerealiseerde koopsommen daalden daarentegen met 6 procent.

 Minder investeringen in bedrijfsruimte 

Op de beleggingsmarkt werd in 2012 in totaal voor circa 300 miljoen euro in bedrijfsruimte geïnvesteerd: 36 procent minder dan in 2011. Hoewel de vraag gering was, waren met name distributiecentra in het zuiden van ons land populair. Vooral particulieren waren actief op de beleggingsmarkt.

Over NVM Business

De NVM is in Nederland de grootste vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. Zij geeft via educatie en research doelgerichte ondersteuning aan de aangesloten leden. Daarnaast zorgt zij voor belangenbehartiging richting overheid en politiek. De vakgroep NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed –  kantoren, bedrijfsgebouwen, retail en horeca –  en bestaat uit 700 makelaars die zich onderscheiden door hun uitgebreide kennis van de regio’s waarin zij actief zijn.

 Van het totale aanbod van te huur of te koop staande bedrijfsruimten in Nederland is ongeveer 60 procent in handen van een bij NVM Business aangesloten bedrijfsmakelaar.

 De rapportage van NVM Business die aan dit persbericht ten grondslag ligt zal in april 2013 worden gepubliceerd.