" Omdat het beter kan ! "

Amsterdam sterkste kantorenstad

Kantorenmarkt Randstad 2013

Van de vier grote steden in de Randstad heeft Amsterdam de sterkste kantorenmarkt. Gemeten naar zowel het aantal verhuur- en verkooptransacties als de daarbij behorende opnamevolumes beweegt de vraag naar kantoren zich al enkele jaren op een relatief hoog niveau. Dit blijkt uit cijfers van NVM Business in het zojuist verschenen rapport Kantorenmarkt Randstad 2013 – Een stand van zaken.

Volgens het rapport, waaraan verschillende vooraanstaande makelaarskantoren hun medewerking hebben verleend en dat geheel is gebaseerd op door NVM Business verzamelde gegevens, is het echter de vraag of Amsterdam erin slaagt om de hoge opnamecijfers van de afgelopen jaren vast te houden. Het blijkt immers dat in de eerste helft van 2013 minder kantoorruimte is verhuurd en verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar.

Rotterdamse kantorenmarkt koerst naar lager opnameniveau Voor wat de andere steden in de Randstad betreft signaleert NVM Business een herstel van de vraag naar kantoren in Den Haag, wat grotendeels is te danken aan sectoren als de zakelijke dienstverlening en de industrie. Anders is de situatie op de kantorenmarkt in Rotterdam, waar de vraag naar kantoorruimte na enkele jaren van groei duidelijk tekenen van stagnatie vertoont.
Bijna alle grote kantoorgebruikers hebben inmiddels wel hun plek gevonden en er zijn maar weinig bedrijven buiten de regio die naar Rotterdam willen verhuizen. Ook de kantorenmarkt in Utrecht heeft het bepaald niet makkelijk. Zo stond in de eerste zes maanden van dit jaar de kantorenmarkt in het teken van een tegenvallende vraag. Dit is vooral te wijten aan het feit dat heel wat huurders kritischer naar hun huisvesting kijken.

Aanbod blijft probleem Een groot probleem in de Randstad blijft het aanbod van leegstaande en nog te verhuren kantoorruimte. Ofschoon zowel in de regio Amsterdam als de regio Schiphol het direct beschikbare aanbod in de eerste helft van 2013 nagenoeg onveranderd bleef, ging elders het aanbod verder omhoog. De grootste stijging deed zich voor in Rotterdam. In Den Haag, de stad die binnen de Randstad jarenlang het laagste leegstandspercentage had, was de verruiming van het aanbod vooral het gevolg van het aan de markt komen van een groot aantal overtollige rijksgebouwen.

Huurprijzen naar realistischer niveau Door het naar verhouding ruime aanbod in de vier grote steden zijn vrijwel overal de huurprijzen verder onder druk komen te staan. Behalve dat door beleggers nog heel wat wordt weggegeven in de vorm van ‘incentives’, is volgens NVM Business ook zichtbaar dat de huurprijzen realistischer worden. Verhuurders van kantoorruimte hebben te lang vastgehouden aan hun vraagprijzen.

Wilt u het volledige rapport downloaden in Nederlands of in het Engels? Vul hieronder mijn contactformulier in en René Klotz, Bedrijfsmakelaar Tilburg neemt persoonlijk contact met u op.