" Omdat het beter kan ! "

Bedrijfsruimtemarkt ontwikkeld zich gunstig eerste helft 2012

Bedrijfsruimtemarkt 1e helft 2012

De bedrijfsruimtemarkt heeft zich in de eerste helft van 2012 gunstig ontwikkeld, zowel aan de vraagzijde als aan de aanbodkant. Het direct beschikbare aanbod van te verhuren en te verkopen productie- en opslagruimte bleef de eerste helft van 2012 onveranderd.

In het segment vanaf 750 vierkante meter stond halverwege 2012 circa 11,6 miljoen vierkante meter te huur of te koop, evenveel als begin dit jaar. Ook de vraag naar bedrijfsruimte ontwikkelde zich positief. Op de vrije markt werd 9 procent meer bedrijfsruimte opgenomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Een en ander blijkt uit analyse van NVM Business op basis van de door haar geregistreerde cijfers.

Aanbod
Hoewel het totale aanbod gelijk bleef, waren er wel enkele tegengestelde tendensen. Zo steeg het aanbod van logistieke ruimte met bijna 10 procent tot 2,45 miljoen vierkante meter, maar nam het aantal kleine bedrijfsruimtes in aanbod af. Met name de provincies Groningen en Limburg hadden te maken met een afnemend aanbod van bedrijfsruimte. In Utrecht en Zuid-Holland daarentegen steeg het aanbod. Vooral de sterke toename van het aanbod in de regio Den Haag viel hierbij op, maar ook in de stad Utrecht steeg het aanbod fors.

Op de vrije markt werd in de eerste zes maanden van 2012 circa 1,35 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte opgenomen, 9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de huurmarkt deed het goed. De koopmarkt had het moeilijk door de terughoudende opstelling van banken. Het aantal kooptransacties daalde dan ook met 15 procent. Regionaal gezien deed vooral Rotterdam goede zaken; de opname van bedrijfsruimte ging flink omhoog. In Amsterdam en Utrecht daarentegen daalde de opname.

Ondanks de toegenomen dynamiek op de bedrijfsruimtemarkt bleven de gerealiseerde huurprijzen onveranderd. In de koopsector was wel een sterke daling in de gemiddeld gerealiseerde koopsom waarneembaar. De gemiddeld gerealiseerde koopsom per vierkante meter daalde met 15 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dit vertaalde zich echter niet in lagere vraagprijzen. Ook in de huursector bleven de vraagprijzen gelijk aan die van vorig jaar.

Transactieduur
De transactieduur bleef ongewijzigd. In de eerste zes maanden duurde het gemiddeld 370 dagen voor dat een te koop of te huur staande bedrijfsruimte door de markt werd opgenomen. De transactieduur lijkt zich daarmee te stabiliseren. In voorgaande jaren was nog sprake van een stijgende trend.

Als belegging bleek bedrijfsruimte de eerste zes maanden van 2012 niet populair. Ten opzichte van een jaar eerder daalde het beleggingsvolume met 53% tot 135 miljoen euro. Het grootste deel had betrekking logistiek vastgoed. Rendementen bleven vrijwel ongewijzigd. Alleen het oosten en de mindere locaties in het westen van ons land hadden te maken met een lichte stijging van de rendementen.

Wilt u de rapportage van NVM Business ontvangen? Vul hieronder mijn contactformulier in en ik neem persoonlijk contact met u op.