" Omdat het beter kan ! "

Gedragscode taxateurs en centraal register in de maak’.

Gedragscode taxateurs en centraal register in de maak. De Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), een vertegenwoordiging vanuit de vastgoedsector en accountants hebben vrijdag 24 mei 2013 opnieuw gesproken over transparantie en reële waarderingen van vastgoedbeleggingen.

Tijdens dit rondetafelgesprek stond de voortgang centraal om te komen tot reële taxaties van onder andere kantoren en winkelpanden. Meer professionaliteit, transparantie en eenduidigheid in taxaties dragen daaraan bij. Ook werd er gesproken over de ontwikkeling van één gedragscode en een centraal register voor de sector. Het streven is eind 2013 een eenduidige gedragscode voor taxateurs te hebben, gebaseerd op de aanbevelingen van het Platform Taxateurs en Accountants. Zowel taxateurs als eigenaren hebben daarnaast een centraal overleg opgezet om te komen tot meer samenwerking in de branche. Er is ook draagvlak voor het opzetten van een centraal register. Naar aanleiding van een verkennend onderzoek van professor Aart Hordijk naar centrale registers blijkt dat makelaars en taxateurs bereid zijn om hun externe rapportages over de stand van de vastgoedmarkt te uniformeren voor wat betreft de indeling naar gebied en sector. Daarnaast bleek er een groot aantal initiatieven te bestaan om vastgoeddatabanken op te zetten, zowel privaat als bij de overheid. Coördinatie daarvan en uniformering van definities zouden het delen van informatie vergemakkelijken en de transparantie vergroten. De partijen rond de tafel zijn het eens geworden dat één en ander op korte termijn nader vorm gegeven moet gaan worden. Het gesprek was georganiseerd door AFM en DNB. Vorig jaar vonden de eerste twee rondetafelgesprekken plaats. De toezichthouders besteden in hun toezicht veel aandacht aan de vastgoedsector, waaronder de realistische waardering van vastgoed. Ze zijn van mening dat niet altijd vertrouwd kan worden op taxatierapporten. De vastgoedmarkt zal transparanter moeten worden en zij zien voldoende mogelijkheden de taxaties van het vastgoed over een bredere linie verder te professionaliseren.

Wilt u ook een gedegen taxatierapport van uw commercieel vastgoed? René Klotz is geregistreerd als RICS registered valuer, Taxateur TMI (Taxatie Management Instituut) en ingeschreven in het deelregister Special Valuations (SV) van de kamer BV (Bedrijfsmatig Vastgoed) van Vastgoedcert.

Vul hieronder mijn contactformulier in en ik neem persoonlijk contact met u op.