" Omdat het beter kan ! "

Klotz bedrijfshuisvesting: Nog geen herstel bedrijfsruimtemarkt

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt ondervindt nog steeds hinder van de economische recessie. Hoewel het aanbod van bedrijfsruimte in de belangrijkste regio’s over het algemeen is afgenomen, vertoont de opname van bedrijfsruimte nog geen tekenen van herstel. De verhuisbewegingen die er zijn, worden veelal ingegeven door kostenbesparing; van een uitbreidingsvraag is vooralsnog geen sprake. Dit blijkt uit analyse van NVM Business op basis van door haar geregistreerde cijfers voor de 14 belangrijkste bedrijfsruimtemarkten van Nederland. Een gedifferentieerd beeld In de eerste zes maanden van 2013 vonden in de onderzochte gemeenten vooral kleine transacties plaats. Ondernemers wachtten over het algemeen op betere tijden en stelden verhuisbeslissingen uit. Hoewel het marktsentiment over het algemeen nog niet positief is, had het merendeel van de onderzochte gemeenten desalniettemin te maken met een afname van het aanbod. Vooral in Zwolle, Enschede en Amersfoort ontwikkelde de bedrijfsruimtemarkt zich positief. Minder goed ging het in Amsterdam, Tilburg en Breda. In de eerste helft van 2013 bleef met name de opname er sterk achter bij voorgaande jaren en is het marktsentiment negatief. Structureel aanbod in Almere het grootst Van de onderzochte gemeenten heeft Almere het hoogste percentage structureel aanbod. Van de bedrijfsruimte die hier te huur of te koop wordt aangeboden, staat bijna 40 procent langer dan 3 jaar leeg en bijna 20 procent langer dan 5 jaar. Het grote structurele aanbod is een erfenis uit het verleden, toen er veel op risico is gebouwd. De verwachting is dat dit aanbod geleidelijk door de markt zal worden opgenomen. Rotterdam heeft van de onderzochte gemeenten met 9 procent het laagste percentage structureel aanbod. Prijzen staan onder druk Zowel de huur- als koopprijzen blijven sterk onder druk staan. Door de economische crisis worden eigenaren gedwongen om fors lagere prijzen te accepteren. Zo liggen op de huurmarkt de prijzen gemiddeld circa 15 procent lager dan voor de crisis. Ook worden er huurincentives gegeven in de vorm van een tijdelijke huurkorting of inrichtingsbijdrage. Hoewel de huurincentives per gemeente en locatie sterk kunnen variëren, bedraagt de huurkorting of verhuisvergoeding over het algemeen circa 10 procent van de contracthuur.

Wilt u het volledige rapport bekijken downlad dan  hier

Wilt u weten wat er speelt in Tilburg? René Klotz bedrijfsmakelaar te Tilburg kan het u vertellen. Vul hieronder mijn contactformulier in en ik neem persoonlijk contact met u op.