" Omdat het beter kan ! "

Rene Klotz benoemd als bestuurslid TMI

550tmibestuur

TMI naar de volgende fase: terug naar de taxateur
TMI is sinds haar oprichting in 2011 een belangrijk instrument gebleken om de basiskwaliteit van taxaties en taxateurs te verhogen. Na de implementatie van het instituut in het maatschappelijk veld, de DNB, AFM en de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van taxeren, is het voor TMI nu tijd een tweede stap te maken in het versterken van de inhoud en de kwaliteit van taxaties en taxateurs.De komst van het NRVT vereist daarnaast nog meer sturing op kwaliteit en zelfregulering voor en door de sector. De bestuursleden van TMI maken per 1 december 2015 plaats voor een nieuw bestuur bestaande uit taxateurs. Deze taxateurs zullen de ambities in de tweede fase verder gaan vormgeven.

Transparant, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar. Dat was vier jaar geleden de basis voor de introductie van het Taxatie Management Systeem, TMS, en dat is het nog steeds.

Nadat de initiatiefnemers NVM en fluX in 2011 TMI aan de markt hebben overgedragen, was het voor de implementatie van TMI noodzakelijk een breed maatschappelijk/wetenschappelijk draagvlak te creëren. In deze eerste fase waren bestuursleden afkomstig uit de wetenschap en toezichthouders daarom van groot belang. Dit bestuur is ook verantwoordelijk voor de succesvolle start van TMI in de markt.

Inmiddels werken er ruim 450 commercieel vastgoedtaxateurs, gecertificeerd door TMI, met TMS. Samen hebben zij al 25.000 uniforme taxaties uitgevoerd. TMS is gevalideerd en het enige systeem waarbij taxateurs en taxaties op kwaliteit worden gecontroleerd.

De maatschappelijke ontwikkelingen rondom taxeren zijn continu in beweging en vereisen een nog sterkere sturing op inhoud en kwaliteit van taxateurs en taxaties. Het bestuur heeft daarop besloten dat het tijd wordt voor een nieuwe fase. Per 1 december 2015 treedt binnen TMI een nieuw bestuur aan bestaande uit voornamelijk taxateurs. Dit bestuur zal zich verder focussen op het verhogen van de kwaliteit van TMI-taxateurs en de controle van hun taxaties in TMS en daarmee het succes van TMI uitbreiden. Met veel plezier stellen wij het nieuwe bestuur aan u voor:

  • Ans de Wijn, voorzitter, RT/RMT, makelaar en register-taxateur bij Ans de Wijn Bedrijfshuisvesting
  • René Klotz MRICS RT, Bedrijfsmakelaar bij Klotz Bedrijfshuisvesting
  • Sjoerd Meijers MRICS RT/RMT, Teamleider Zuid Nederland/Senior Taxateur bij ING Real Estate Finance Valuation Department
  • Drs. Baldwin Poolman MRE MRICS RRV RT, Directeur Dynamis Taxaties Nederland BV
  • Cees Koomen MSc MRE, directeur agrarisch erfgoed BOEi en docent Nyenrode Business Universiteit
  • Cees Schekkerman MSRE MRICS RT, partner NAI Netherlands

Over TMI
Vier jaar geleden is het Taxatie Management Instituut van start gegaan. Een initiatief door en voor taxatieprofessionals uit de commercieel vastgoedbranche. Het hoofddoel is de taxaties voor commercieel vastgoed transparant te maken en de kwaliteit van de taxaties en de taxateur te vergroten. Daarnaast borgt TMI dat taxateurs kunnen werken met dezelfde uitgangspunten, vastgelegd in de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed, TCV.

Een taxatie die gemaakt is met het Taxatie Management Systeem biedt opdrachtgevers de garantie dat deze voldoet aan de hoogste eisen en kwaliteitsstandaarden in de markt én dat deze onderbouwd is. TMS is gevalideerd en het enige systeem waarbij taxateurs en taxaties worden gecontroleerd.

Het gebruik van de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed en het Taxatie Management Systeem maakt commercieel vastgoedtaxaties inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar. De onderbouwing van de waardebepaling speelt daarbij een belangrijke rol. Een cruciale stap naar transparantie in de commerciële vastgoed-branche.

Het Taxatie Management Systeem is ondergebracht bij het onafhankelijke Taxatie Management Instituut, TMI. Op deze manier blijft het een initiatief van de markt en kunnen opdrachtgevers en gebruikers, net als bij de totstandkoming van het systeem, actief deelnemen aan de ontwikkeling. TMI biedt een platform voor kennisuitwisseling en vakinhoudelijke ontwikkeling voor taxateurs. Vier jaar na de oprichting zijn er ruim 450 aangesloten taxateurs en zijn er al ruim 25.000 uniforme TMS taxaties van commercieel vastgoed gedaan, zowel in de mkb- als in de corporate markt.