" Omdat het beter kan ! "

Rene Klotz benoemd in ledenraad NVM

ledenraad rené klotz

Leden vergadering NVM business benoemt René Klotz als lid van de ledenraad NVM.

De ledenraad bestaat uit 41 leden. 27 benoemd door de vakgroep Wonen, 4 door de vakgroep Agrarisch en landelijk vastgoed A & LV en 10 door de vakgroep Business.

De ledenraad is het hoogste bestuursorgaan van de NVM.

Vergelijkbaar met de “eerste kamer”

Een ledenraadslid zit in de raad zonder “last of ruggespraak”.

De rol van de Ledenraad beperkt zich tot de wettelijke taken, zoals goedkeuring van begroting en jaarrekening, benoeming en ontslag van het Algemeen Bestuur en behandeling van vakgroepoverstijgende zaken. Elke afgevaardigde vervult zijn taak met inachtneming van de belangen van de vereniging.

Leden van de Ledenraad zijn geen bestuurslid van een vakgroep of lid van het Algemeen Bestuur.