" Omdat het beter kan ! "

Rene Klotz: Centraal Register voor vastgoedtaxateurs een feit

De besturen van de drie bestaande registers van vastgoedtaxateurs SCVM, VastgoedCert en RICS hebben het besluit genomen een nieuwe stichting te vormen voor alle vastgoedtaxateurs.

De besturen zijn het eens over de inrichting van dit nieuwe centrale register, het bestuur, de organisatie en de financiering. De operatie start in januari 2015 en zal aan het eind van dat jaar zijn voltooid.

De Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank hebben eerder aangegeven dat adequate zelfregulering voor de taxatiebranche noodzakelijk is. Met dit besluit komt de vastgoedsector tegemoet aan de maatschappelijke vraag om, vanwege het publieke belang van vastgoedwaarderingen, een objectief, transparant en controleerbaar zelfregulerend toetsingskader te scheppen voor uitsluitend taxateurs.

Seperaat van makelaars
De kern van het nieuwe register is de registratie van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs, separaat van de beroepsgroep makelaars. De geregistreerde taxateurs werken op basis van eenduidige beroeps- en gedragsregels die aansluiten bij de Nederlandse en internationale eisen. Voor de taxateurs gelden ook eenduidige eisen op het gebied van opleiding en permanente educatie en een consistent tuchtrechtsysteem.

Er wordt op zo kort mogelijke termijn een overgangsbestuur gevormd, met een onafhankelijke voorzitter. In het bestuur zijn de vier brancheorganisaties NVM, NVR, VastgoedPRO en VBO Makelaar vertegenwoordigd, plus de huidige registers SCVM en VastgoedCert. RICS steunt het initiatief, maar ziet in verband met haar onafhankelijkheid af van een positie in het bestuur.

Nieuw register
De belangrijkste taak van het overgangsbestuur is het inrichten van het nieuwe register en het toezien op de stapsgewijze overgang van taxateurs vanuit de bestaande registers. In januari 2016 treedt een definitief bestuur aan, met als primaire verantwoordelijkheid de continuïteit van de stichting, zonder inhoudelijke inbreng in het register zelf. Verantwoordelijk voor inhoudelijke zaken is de centrale raad van taxateurs, waardoor de onafhankelijkheid van de taxateurs vanaf het eerste moment is gewaarborgd.

Het centrale register zal bestaan uit 5 deelregisters. Deze richten zich op grootzakelijk vastgoed,
midden- en kleinzakelijk vastgoed, landelijk en agrarisch vastgoed, WOZ en woningen.

Start in 2015
De stichting wordt officieel opgericht in januari 2015. De overgang vanuit de bestaande registers start in het eerste kwartaal van 2015 met de taxateurs grootzakelijk vastgoed en midden- en kleinzakelijk vastgoed. In de loop van 2015 volgen gefaseerd achtereenvolgens de taxateurs landelijk vastgoed, WOZ en woningen.

Voormalig voorzitter van RICS Nederland Eric Martens is aangesteld om de transitie naar één centraal register te leiden. SCVM en VastgoedCert zullen het centrale register voorlopig faciliteren.

Wilt u meer informatie over taxeren neem dan direct contact op met Rene Klotz. Vul hieronder mijn contactformulier in en ik neem persoonlijk contact met u op.