" Omdat het beter kan ! "

Rene Klotz: Herstel bedrijfsruimtemarkt, Tilburg blijft achter

Herstel zet in op de bedrijfsruimtemarkt

14 OKTOBER 2015

Onderzoek van NVM Business naar de situatie op de bedrijfsruimtemarkt in 14 grote Nederlandse gemeenten laat zien dat het herstel van de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt voorzichtig heeft ingezet. Hoewel het aanbod in de meeste onderzochte gemeenten over het algemeen nog wel oploopt, laat de opname ook vaak een stijgende lijn zien. De huurprijzen zijn gestabiliseerd of stijgen licht. Het ondernemersvertrouwen is in de meeste sectoren toegenomen.

Een gedifferentieerd beeld
Met name in Breda, Den Bosch en Den Haag ontwikkelde de bedrijfsruimtemarkt zich positief in de eerste helft van 2015. De combinatie van een stijgende opname van bedrijfspanden en een afname van het aanbod zorgde hiervoor. Minder goed ging het in Amersfoort, Almere en Tilburg. Hier bleef vooral de opname sterk achter bij voorgaande jaren.

Structureel aanbod in Breda het grootst
Van de onderzochte gemeenten heeft Breda het hoogste percentage structureel aanbod: 25%. Dit zijn bedrijfsruimten die 3 jaar of langer in aanbod staan. Amersfoort voert de lijst aan als het gaat om aanbod dat langer dan 5 jaar in aanbod staat: 15% van het totale aanbod staat 5 jaar of langer leeg. Den Haag heeft met 6 procent het laagste percentage structureel aanbod. 

Prijzen weer in de lift
Voor veel gemeenten vond het dieptepunt van de huurprijzen plaats in 2014. Voor een meerderheid van de onderzochte gemeenten geldt dan ook dat de huurprijzen van bedrijfsruimten in de eerste helft van 2015 licht zijn gestegen of gestabiliseerd. Alleen in Rotterdam, Almere en Den Bosch staan de huurprijzen ook dit jaar nog onder druk.

Herstel zet in op de bedrijfsruimtemarkt 
De groeiende opname van bedrijfsruimte, de stabiliserende huurprijzen en het toegenomen ondernemersvertrouwen zijn tekenen dat het herstel van de bedrijfsruimtemarkt in de meeste grote gemeenten heeft ingezet in de eerste helft van 2015.

“Tilburg blijft nog achter op de landelijke tendens” aldus dus Rene Klotz.  “In Tilburg verloopt het herstel op de bedrijfsruimtemarkt nog moeizaam. Het mkb en de logistieke sector hebben een flinke klap gekregen de afgelopen jaren en men is nog voorzichtig met investeringen. Deze voorzichtigheid is af te lezen uit de hoeveelheid transacties: ruim een derde minder dan een jaar geleden. De transacties die plaatsvonden in de eerste helft van 2015 hadden vooral betrekking op kleine bedrijfsruimten; ruim 60 procent van de opgenomen bedrijfsruimten in de eerste helft van 2015 heeft een oppervlakte kleiner dan 500 m². Ook het aanbod is licht gegroeid. Met name op de terreinen Vossenberg en Kraaiven kwam er meer aanbod op de markt. Op bedrijventerrein Vossenberg vonden tevens de meeste en grootste transacties plaats. Nadat in 2014 de huurprijzen van bedrijfsruimten nog flink onder druk stonden, lijken deze zich in de eerste helft van 2015 voorzichtig te stabiliseren. De structurele leegstand is relatief hoog: 22 procent van het aantal objecten in aanbod staat 3 jaar of langer leeg. Het gaat hier vooral om kleinschalige bedrijfspanden, gelegen op de bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg.

Klik hier voor de tekst van het volledige rapport:

Wilt u meer weten over de Tilburgse bedrijfsruimtemarkt of over uw eigen bedrijfspand? Bel dan met Rene Klotz van Klotz bedrijfshuisvesting.

Contactformulier

Gebruik het onderstaand formulier om contact op te nemen.