" Omdat het beter kan ! "

Rene Klotz: Meer leegstand op de bedrijfsruimtemarkt

Het aanbod op de Nederlandse markt voor productie en logistieke ruimten is voor het vijfde jaar op rij toegenomen. Dit ondanks het toegenomen vertrouwen van ondernemers in 2013 en het feit dat de Nederlandse economie voorzichtig uit de recessie kwam. Ultimo 2013 stond ongeveer 12,6 miljoen m² bedrijfsruimte te koop of te huur tegen 12,2 miljoen m² een jaar eerder. Vrijwel alle provincies zagen het aanbod op de bedrijfsruimtemarkt stijgen. Vooral het aanbod van logistiek vastgoed nam in 2013 sterk toe. Dit blijkt uit een analyse van de bedrijfsruimtemarkt door NVM Business.

Aanbod nam sterker toe dan in voorgaande jaren

Zowel in aantal objecten als in vierkante meters gemeten groeide het aanbod sterker dan in voorgaande jaren. De toename van het aanbod kwam voor een groot deel voor rekening van de logistieke markt. Het aanbod van logistieke ruimte steeg in 2013 met 17% tot ruim 2,9 miljoen m².

De verklaring voor het toegenomen aanbod is de recessie. Door het lage consumentenvertrouwen, een hoog aantal faillissementen en de moeizame economische situatie van de afgelopen jaren, nam de vraag naar bedrijfsruimte af. De opname kwam in 2013 uit op 2,0 miljoen m², de laagste opname sinds het uitbreken van de kredietcrisis. In 2012 bedroeg de opname nog 2,3 in miljoen m².

Slechte verhuurmarkt

Vooral de huurmarkt deed het slecht. In totaal werd er in 2013 bijna 20% minder vierkante meters bedrijfsruimte verhuurd dan in 2012. De verkoop van bedrijfsruimte lag eveneens lager, maar daalde minder sterk. Er was met name minder vraag naar grote objecten. In het segment vanaf 10.000 m² werd 50% minder vierkante meters verhuurd. In het bijzonder de opname van logistiek vastgoed, dat in deze groottecategorie sterk vertegenwoordigd is, lag aanzienlijk lager dan in 2012. In totaal werd er bijna eenderde minder logistiek vastgoed door de markt opgenomen dan in het jaar ervoor.

Prijzen

De huurprijzen van bedrijfsruimte lieten in 2013 een verdere daling zien. Bedroeg de gemiddelde huurprijs per vierkante meter in 2012 nog 48 euro, in 2013 is deze gedaald tot 46 euro. Voor nieuw gebouwde bedrijfsruimten lagen de prijzen wel iets hoger dan in het voorgaande jaar.

Ook de gemiddeld gerealiseerde koopsom van bedrijfsobjecten (exclusief beleggingsobjecten) daalde in 2013 met 6,5%. Ten opzichte van de jaren 2007/2008, toen de koopprijzen van commercieel vastgoed op hun hoogste niveau lagen, hebben bedrijfsobjecten ongeveer eenderde van hun waarde verloren.

Beleggingen

Door toegenomen interesse uit het buitenland van met name Noord-Amerikaanse beleggers werd er in 2013 bijna twee keer zoveel in bedrijfsruimte belegd als in 2012. In totaal wisselde voor ongeveer 580 miljoen euro aan bedrijfsruimte van eigenaar. Distributiecentra in het bijzonder waren vorig jaar populair.

Wilt u het volledige rapport bekijken download dan  hier

Wilt u weten wat er speelt in Tilburg? René Klotz bedrijfsmakelaar te Tilburg kan het u vertellen. Vul hieronder mijn contactformulier in en ik neem persoonlijk contact met u op.