" Omdat het beter kan ! "

Rene Klotz: Sagènn huurt kantoorruimte Spoorlaan 21 Tilburg

Klotz bedrijfshuisvesting heeft 712m² kantoorruimte aan Spoorlaan 21 a+b te Tilburg verhuurt in de spoorzone van Tilburg aan sagènn. "Sagènn is dé … [Read more...]