" Omdat het beter kan ! "

taxatie management systeem breed geaccepteerd

Taxatie Management Systeem breed geaccepteerd

1.800 taxaties, 250 taxateurs, landelijke dekking

 

De onafhankelijke stichting Taxatie Management Instituut TMI, constateert dat het door haar ontwikkelde Taxatie Management Systeem TMS goed wordt opgepakt door de taxatiemarkt voor commercieel vastgoed.

Het systeem bevordert de professionaliteit, integriteit en transparantie van taxaties. Er zijn inmiddels 1.800 taxaties met dit systeem verricht. Meer dan 250 taxateurs zijn bij het TMI aangesloten en het systeem heeft daarmee een landelijke dekking. Naar schatting is 50% van de gekwalificeerde taxateurs gebruiker van het systeem.

NVM Business is initiatiefnemer van TMI, waarbij het basis idee was een model te bouwen voor taxaties van commercieel vastgoed dat alle taxaties onderling vergelijkbaar maakt, de gebruiker ertoe verplicht aannames expliciet te maken en ook een rekenmodel is. Dat is met elkaar gedaan. En het is goed te zien dat het zo aanslaat. Niet alleen binnen de branche zelf, maar ook bij banken en toezichthouders. 

Reële waarderingen
Marcel Fleminks, voorzitter van het bestuur van het TMI, benadrukt dat het TMI meer wil zijn dan de bewaker, beheerder en ontwikkelaar van het Taxatie Management Systeem.   Fleminks: ”We hebben het systeem ontwikkeld met partijen uit de hele vastgoedsector en die zijn  ook in het bestuur vertegenwoordigd. De vraag bij taxaties is altijd wat een reële waardering is. Daarover zegt het TMI: die is objectief, transparant, kwalitatief hoogwaardig, onderbouwd en toetsbaar. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten hebben zich positief uitgelaten over ons initiatief.” 

Snelle groei
In december vorig jaar volgden de eerste taxateurs de cursussen die verplicht zijn om het systeem te gebruiken. Driekwart jaar later hebben 200 taxateurs zich bij het TMI aangesloten en hebben zij meer dan 1.500 taxaties met het TMS verricht. Het TMI schat dat 50% van de taxateurs die gekwalificeerd zijn om het TMS te kunnen gebruiken nu zijn aangesloten.

Het TMS heeft een landelijke dekking. TMI taxateurs zijn over het hele land gespreid. Er is een forse concentratie in de Randstad: hier werkt 25% van de aangesloten taxateurs. 

De TMI taxateurs zijn lid van verschillende organisaties, zoals de NVM en RICS en het systeem is in gebruik bij zowel grote als kleine kantoren.

Kernverhaal TMI
Taxatie Management Systeem (TMS) is een uniform taxatiemanagement systeem voor commercieel vastgoed en maakt taxaties transparant.

Het systeem is ontwikkeld door en voor taxateurs van vastgoedfinanciers, bureaus, overheden, beleggers en andere spelers in de sector. Hoofddoel van het systeem is dat  taxateurs kunnen gaan werken vanuit dezelfde uitgangspunten. Deze zijn vastgelegd in de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed (TCV). Een initiatief dat taxaties van commercieel vastgoed inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar maakt. De onderbouwing van de waardebepaling speelt daarbij een belangrijke rol. Een cruciale stap naar transparantie in de commerciële vastgoedbranche. 

Onderbouwing maakt het verschil
Het Taxatie Management Systeem werkt met de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed die gebaseerd is op reeds bestaande theoretische en praktische normen. Het systeem is daarmee RICS en IVS proof. Een taxatie met het Taxatie Management Systeem biedt opdrachtgevers de garantie dat deze voldoet aan de hoogste kwaliteitstandaard én onderbouwd is. 

Het Taxatie Management Systeem bestaat uit twee elementen: een rekenmodel inclusief referentiedatabase en een model taxatierapport. Bij NVM taxateurs is het systeem gekoppeld aan de NVM referentiedatabase. Voor alle andere taxateurs kan het systeem gekoppeld worden aan de kantoorspecifieke referentiedatabase.  

Platform voor kennisuitwisseling
Het Taxatie Management Systeem wordt ondergebracht bij het onafhankelijke Taxatie Management Instituut (TMI). Op deze manier blijft het een initiatief van de markt en kunnen relevante opdrachtgevers en gebruikers, net als bij de totstandkoming van het systeem, actief deelnemen aan de toekomstige ontwikkeling. TMI biedt een platform voor kennisuitwisseling en vakinhoudelijke ontwikkeling voor taxateurs. 

Basiskennis verzorgd door Taxatieacademie
Alleen goed opgeleide en gecertificeerde taxateurs mogen gebruik maken van het Taxatie Management Systeem. De aan TMI gelieerde Taxatieacademie verzorgt de basiskennis over de ‘ins en outs’ van de taxatierichtlijn en het Taxatie Management Systeem als geheel. De  training wordt gegeven door toonaangevende docenten van diverse opleidingsinstituten zoals Nyenrode en ASRE. De basiskennis valt binnen het Permanente Educatie (PE) systeem voor makelaars en taxateurs. Er wordt nu gekeken hoe de Taxatieacademie in de toekomst meer trainingen specifiek voor taxateurs kan aanbieden. Voor meer informatie http://www.taxatiemanagementinstituut.nl/

Klotz bedrijfshuisvesting is deelnemer aan TMI!