" Omdat het beter kan ! "

Vastgoedmarkt: “Oplopende rente, maar geen renteschokken in 2018”

Oplopende rente, maar geen renteschokken in 2018

De nog altijd extreem lage geld- en kapitaalmarktrentes lopen dit jaar op. Ook zullen de Nederlandse banken hun opslagen waarschijnlijk verhogen vanwege strengere kapitaaleisen als gevolg van Bazel 4. Van renteschokken lijkt evenwel geen sprake.

Dat stellen Senior Advisor Harco Nijland en Senior Manager Debt Advisory Gaston van den Biggelaar van EY Montesquieu in het interview dat het adviesbureau traditioneel aan het begin van het jaar geeft aan Vastgoedmarkt over de ontwikkelingen op de commercieel vastgoedfinancieringsmarkt. Zij schetsen een relatief gunstig beeld voor 2018 van iets stijgende rentes, stabielere banken, beperkte inflatie en een vastgoedmarkt die gedijt op de bloeiende economie.

EY Montesquieu is een landelijk en ook steeds meer internationaal opererend advieskantoor op het gebied van Finance, Treasury en Risk Management. Het sterk groeiende bureau met inmiddels 40 medewerkers maakt sinds mei 2016 onderdeel uit van het wereldwijde accountancy- en advieskantoor EY.

Volgens Van den Biggelaar is de financieringsmarkt verder verruimd het afgelopen jaar. Buitenlandse banken en alternatieve financiers zoals family offices, pensioenfondsen, verzekeraars en debt funds hebben een beduidend groter aandeel verworven in de Nederlandse vastgoedfinancieringsmarkt. Hij schat dat hun marktaandeel nu richting de 50 procent loopt, een verdubbeling in vergelijking tot een jaar of vijf geleden. Al blijft dat een schatting, daar cijfers over de omvang en verdeling van de Nederlandse vastgoedfinancieringsmarkt niet echt inzichtelijk zijn.

Zeker is evenwel dat vooral Duitse banken met een opmars bezig zijn. Zij hanteren opslagen welke toch substantieel lager zijn dan bij de Nederlandse aanbieders. Het verschil laat zich niet alleen verklaren doordat Duitse partijen zich door het solide Duitse Pfandbriefensysteem goedkoper kunnen ‘funden’, verklaart Van den Biggelaar. ‘Duitse bankiers prijzen ook het debiteurenrisico dat zij in Nederland lopen lager in.’

Vanwege hun funding worden Duitse banken in het algemeen ook minder geraakt dan de Nederlandse concurrentie door de strengere eisen aan het bufferkapitaal van banken als gevolg van de internationale afspraken die begin december werden gemaakt in Frankfurt in het kader van Bazel. Toezichthouder DNB berekende dat Nederlandse banken rond de 14 miljard kernkapitaal tekort komen. Van den Biggelaar verwacht dat een aantal Nederlandse banken hun opslagen vanwege die reden de komende één à twee jaar met ‘enkele tientallen basispunten’ zullen verhogen.

Meer over de visie van Prologis in het januarinummer van Vastgoedmarkt.

Eerste publicatie door Erik Wiegerinck op 17 jan 2018