" Omdat het beter kan ! "

Verplicht energielabel C voor kantoren

nvm

In het kader van het Energieakkoord wordt gewerkt aan het verplicht stellen van een energielabel C voor kantoren. De NVM verwacht dat dit grote gevolgen heeft voor de kantorenmarkt en is dan ook nauw betrokken bij dit onderwerp. Er is gekozen voor een algemene verplichting voor alle kantoren per 1 januari 2023.

Bij de uitwerking van het wetsvoorstel is het bedrijfsleven nauw betrokken. Daarbij gaat het met name om vrijstellingen voor bijzondere gevallen en oplossen van onduidelijkheid in de regelgeving. De bedoeling is de verplichting uiterlijk 1 januari 2018 officieel aan te kondigen.

De NVM richt zich momenteel op drie belangrijke zaken:

 • De scope van de maatregel
  De labelplicht gaat gelden voor gebouwen waarvan meer dan 50% van het oppervlak een kantoorfunctie heeft. Daarbij geldt voorlopig een ondergrens van 100m2 en de verplichting geldt daarbij voor het gehele gebouw. 
  De NVM pleit voor een ondergrens van 500 m2 en het beperken van de verplichting tot zelfstandige kantoorgebouwen.
 • Hardheidsclausule
  Monumenten worden vrijgesteld van de verplichting. Daarnaast wordt waarschijnlijk een uitzondering opgenomen voor gevallen waarbij de terugverdientijd langer is dan 10 jaar. De precieze voorwaarden moeten echter nog nader worden uitgewerkt. De uiteindelijke impact van de maatregel op de sector zal voor een belangrijk deel ook afhangen van deze regeling.
 • Impact
  Het gevolg voor eigenaren van panden die niet minimaal een C-label bezitten, is dat de verkoopwaarde daalt. Wel kan een deel van de noodzakelijke investering om dit label te behalen via een mogelijke huurverhoging in rekening worden gebracht.
  Een deel van de panden aan de onderkant van de markt wordt incourant door de huurverhoging. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft berekend dat de maatregel leidt tot een toename van de incourante voorraad met 0,9%, wat neer zou komen op 740.000 m2. Ook kan de maatregel leiden tot financieringsproblemen voor eigenaren.
  Zorgpunt voor de NVM is dat de maatregel niet moet leiden tot grote schokken op de kantorenmarkt. Er is nog te weinig zicht op de daadwerkelijke impact.

Analyse NVM
Op basis van een data-analyse van de NVM is ongeveer 60% van de gebouwen dat niet voldoet aan een C-label in handen van eigenaar-gebruikers. De rest is in handen van beleggers. Van deze beleggers bestaat ongeveer de helft uit particuliere beleggers en is 60% een Nederlandse belegger.

Gesproken met makelaars
De NVM heeft inmiddels ook gesproken met een aantal grote makelaarskantoren. Een belangrijk kritiekpunt uit dit overleg was dat het energielabel geen directe koppeling heeft met het daadwerkelijke energieverbruik. Uiteindelijk is de energiebesparing bepalend voor de mate waarin de investering ook daadwerkelijk kan worden doorberekend in de huur.

Wilt u weten wat de impact is voor uw kantoorpand? bel dan direct met rene klotz of vul onderstaand contactformulier in.

Contactformulier

Gebruik het onderstaand formulier om contact op te nemen.