" Omdat het beter kan ! "

Vraag naar winkelruimte nog steeds hoog

centrum tilburg

Ondanks het faillissement van verschillende landelijke detailhandelsketens is het de Nederlandse winkelmarkt in 2015 duidelijk beter vergaan dan in voorgaande jaren. Onder invloed van een verbeterd consumentenvertrouwen en gestegen consumentenbestedingen steeg de opname van winkelruimte met ruim 20%, terwijl het aanbod van te huur en te koop staande winkelruimte met slechts 0,7% omhoog ging, de laagste stijging sinds jaren. Dit blijkt uit analyse van NVM Business.

Opname fors hoger
De totale opname van winkelruimte kwam in 2015 uit op ruim 1 miljoen vierkante meter, 20% meer dan in 2014. Het aantal transacties lag eveneens hoger, zij het dat de stijging met  4% bescheiden was. Dat er meer meters werden verkocht en verhuurd, werd dan ook voor een belangrijk deel veroorzaakt door het feit dat de gemiddelde transactieomvang toenam. Daarnaast speelde mee dat door de lage rente en een ruimhartiger financieringsbeleid van banken het aantal kooptransacties in 2015 een kwart hoger uitviel dan in het jaar ervoor. Hoewel er meer vraag naar winkelruimte was, duurde het in 2015 evenwel langer voordat een transactie plaatsvond.

Aantal winkels in aanbod lager
In aantal winkels gemeten was in 2015 sprake van een lichte daling van het winkelaanbod. Uit cijfers van NVM Business blijkt dat er op de Nederlandse winkelmarkt eind 2015 circa 7400 winkels te koop of te huur werden aangeboden, 2,5% minder dan in 2014.

In oppervlakte uitgedrukt stond in totaal circa 2,49 miljoen vierkante meter winkelruimte te huur en te koop, tegen 2,47 miljoen eind 2014. De stijging van 0,7 procent was fors lager dan die in 2014 toen het aanbod nog met 10% toenam.

Structureel aanbod verder gestegen
Ondanks dat het aanbod in 2015 nauwelijks veranderde, nam het structurele aanbod van winkelruimte in 2015 verder toe. Circa 16% van de winkels die eind 2015 werd aangeboden stond al langer dan 3 jaar te koop of te huur. Met name kleine gemeenten buiten de randstad kampten met langdurige leegstand van winkelruimte. Grote steden hadden dankzij een grotere marktdynamiek verhoudingsgewijs minder last van langdurig leegstaande winkelpanden.

Prijzen verder naar beneden
Hoewel er in 2015 meer vraag naar winkelruimte was, stonden de huurprijzen onder druk. Over het geheel genomen lagen de huurprijzen circa 3% lager dan in het jaar ervoor. In 2015 bedroeg de huurprijs gemiddeld € 144 per m² per jaar tegen € 149 in 2014. De topwinkelstraten in de meeste grote steden wisten zich echter aan deze daling te onttrekken.

Ook de gemiddelde verkoopprijs van winkelruimte ging verder naar beneden. Ten opzichte van het voorgaande jaar lagen de prijzen in 2015 gemiddeld circa 7% lager. Wel nam het verschil tussen de vraagprijs en de verkoopprijs in 2015 iets af.

Fors meer in winkelruimte geïnvesteerd 
Door de lage rente en de ruimere beschikbaarheid van vooral internationaal kapitaal werd er in 2015 voor een recordbedrag in Nederlands winkelvastgoed geïnvesteerd. Het beleggingsvolume bedroeg bijna 2,5 miljard euro, ruim 75% meer dan in 2014. De stijging kwam vooral doordat een aantal grote winkelportefeuilles werd overgenomen door hoofdzakelijk Angelsaksische en Duitse beleggers.

Vooruitzichten kleine en middelgrote steden negatief
Onzekerheid over de invulling van de winkels van het failliete V&D, het instabiele consumentenvertrouwen en de verdere groei van de verkoop via internet maken dat de Nederlandse winkelmarkt in 2016 onder druk blijft staan. NVM Business verwacht dat met name de kleine en middelgrote steden geconfronteerd zullen worden met een verdere toename van de leegstand.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw winkel in Tilburg? Bel Rene Klotz van Klotz bedrijfshuisvesting rechtstreeks of vul onderstaand contactformulier.

Contactformulier

Gebruik het onderstaand formulier om contact op te nemen.